https://www.funidelia.sk/cart

Aviso legal y Condiciones de Venta

Právne upozornenie

V súlade s čl. 5 smernice 2000/31 / ES, Európskeho parlamentu a Rady, ste informovaní:

Vlastníkom webovej stránky www.funidelia.sk je:

 • Názov spoločnosti: FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L.
 • CIF: B22370902
 • Adresa: Calle Alfonso I nº 17, planta 5ª, oficina 5.2 50003, Zaragoza - Španielsko
 • E-mail: info@funidelia.sk
 • Obchodný register: Sociedad de responsabilidad limitada española inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 4257, Folio 24, Hoja Z-63129, Inscripción 2ª.

Toto právne oznámenie je napísané v slovenskom jazyku.

Generálni riaditelia:

Carlos Larraz Nasarre, Antonio Escartín Villellas


Condiciones de Venta

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú používanie webovej stránky www.funidelia.sk, ktorej Funiglobal Development S.L. Je vlastníkom. Prečítajte si tieto Podmienky, naše Zásady používania súborov cookie , naše Zásady ochrany osobných údajov a naše právne oznámenie predtým, ako potvrdíme vašu platbu pri zadaní objednávky , Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok alebo zásad ochrany údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára . Zmluva môže byť podľa vášho výberu formalizovaná v ktoromkoľvek z jazykov, v ktorých sú podmienky dostupné na tejto webovej stránke.

Tieto všeobecné podmienky používania a uzatváranie zmlúv sú napísané v španielčine.

 • Článok 1. Predmet
 • Článok 2. Použitie webovej stránky a Objednávky
 • Článok 3. Dostupnosť
 • Článok 4. Dodávka
 • Článok 5. Ceny
 • Článok 6. Platba
 • Článok 7. Návratové pravidlá
 • Článok 8. Záruka zakúpených výrobkov
 • Článok 9. Zodpovednosť, jurisdikcia a nároky
 • Článok 10. Vlastníctvo obsahu webu www.funidelia.sk
 • Článok 11. Povinnosti používateľa
 • Článok 12. Písomné oznámenia a oznámenia
 • Článok 13. Zásady ochrany osobných údajov
 • Článok 14. Právo na vylúčenie
 • Článok 15. Úpravy a prepojenia
 • Článok 16. Pripomienky a návrhy

Predaj položiek / služieb prostredníctvom tejto webovej stránky vykonáva spoločnosť FUNIGLOBAL DEVELOPMENT SL, spoločnosť s adresou na adrese C / Alfonso I, č. 17, kancelária 5. poschodia 2, 50003 de Zaragoza, registrovaná španielska spoločnosť s ručením obmedzeným. v obchodnom registri spoločnosti Zaragoza, zväzok 4257, Folio 24, list Z-63129, 2. registrácia as číslom NIF B22370902 a e-mailom info@funidelia.sk.

Tieto podmienky stanovujú práva a povinnosti všetkých používateľov spoločnosti FUNIDELIA v súvislosti s výrobkami a službami, ktoré ponúkame prostredníctvom našej webovej stránky www.funidelia.sk.

Tieto podmienky sú pre vás a pre nás dôležité, pretože ich cieľom je vytvoriť právne záväznú dohodu medzi nami (zmluva), ktorá chráni vaše práva ako zákazníka a naše práva ako spoločnosti.

S informáciami alebo osobnými údajmi, ktoré poskytne užívateľ, sa bude zaobchádzať v súlade s ustanoveniami zásad ochrany údajov.

Používaním webovej stránky www.funidelia.sk a uskutočňovaním objednávky prostredníctvom nej si uvedomujete, že ste viazaní týmito podmienkami a našimi zásadami ochrany osobných údajov, takže ak s nimi nesúhlasíte podmienky a so zásadami ochrany osobných údajov, nemali by ste používať tento web. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním týchto informácií a údajov a vyhlasujete, že všetky informácie alebo údaje, ktoré nám poskytnete, sú pravdivé a zodpovedajú realite.

Tieto podmienky podliehajú zmenám, preto si ich musíte pred zadaním každej objednávky prečítať.

Skutočnosť, že zadáte objednávku na adrese www.funidelia.sk, predstavuje úplné a úplné prijatie. cien výrobkov, opisu výrobkov určených na predaj a všeobecných podmienok predaja, ktoré budú ako také platiť pre takto uzatvorenú zmluvu.

Súhlasíte s tým, že budete používať webovú stránku www.funidelia.sk na zákonné vyšetrovanie alebo žiadosti. platné. Preto sa zaväzuje nevykonávať nepravdivé alebo podvodné príkazy. Ak sa dá odôvodnene domnievať, že takáto objednávka bola vykonaná, sme oprávnení ju zrušiť a informovať príslušné orgány a ste povinní určitým a správnym spôsobom uviesť svoju e-mailovú adresu, poštovú adresu a / alebo ďalšie informácie. kontaktujte a uvedomte si, že tieto informácie môžeme v prípade potreby použiť na to, aby sme sa s vami spojili (pozri naše Zásady ochrany osobných údajov ). Ak nám neposkytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme, nebudeme môcť zadať objednávku.

Obsah tejto webovej stránky je zameraný na osoby v plnoletom veku. FUNIGLOBÁLNY ROZVOJ S.L. Nie je určený na získavanie údajov od maloletých. Keď FUNIGLOBÁLNY ROZVOJ S.L. uvedomte si, že vo vašom súbore sú osobné údaje maloletej osoby, uvedené údaje okamžite zrušíte. Zadaním objednávky prostredníctvom tejto webovej stránky vyhlasujete, že máte viac ako 18 rokov a máte spôsobilosť na právne úkony na uzatváranie zmlúv.

Aby ste mohli zadať objednávku, musíte postupovať online a kliknite na „Potvrdiť a zaplatiť“.

Potom dostanete e-mail s potvrdením prijatia vašej objednávky (ďalej len „Potvrdenie objednávky“). O odoslaní produktu vás budeme informovať aj e-mailom („Potvrdenie o doručení“). Zmluva sa vzťahuje iba na výrobky súvisiace s uvedeným potvrdením o zásielke.

Článok 3. Dostupnosť

Dostupnosť služby

Položky ponúkané prostredníctvom tejto webovej stránky budú k dispozícii na prepravu na Slovensku.

Dostupnosť produktu

FUNIDELIA urobí všetko, aby potešil všetkých svojich zákazníkov v dopyte po produktoch. Všetky objednávky produktov však podliehajú ich dostupnosti av tomto zmysle, ak sú problémy s ich dodávkou alebo ak nie sú na sklade žiadne položky, vyhradzujeme si právo poskytnúť informácie o náhradných produktoch za rovnaká alebo vynikajúca kvalita a hodnota, ktorú si môžete objednať. Ak si neželáte objednať tieto náhradné produkty, vrátime vám akúkoľvek sumu, ktorú ste zaplatili.

Dodanie produktu

FUNIDELIA sa zaväzuje dodať objednávku v perfektnom stave (pozostávajúcu zo súvisiacich produktov v e-maile s potvrdením o preprave) na dodaciu adresu, ktorú uvediete na objednávkovom formulári, v lehote uvedenej na webovej stránke podľa zvolený spôsob prepravy, pokiaľ nenastanú nepredvídané alebo mimoriadne okolnosti.

Na účely týchto podmienok sa rozumie, že „dodávka“ nastala alebo že produkt (výrobky) boli „dodané“ v okamihu, keď vy alebo tretia strana, ktorú ste uviedli, získate materiálne vlastníctvo výrobkov, ktoré bude pripísané podpisom prijatia objednávky na dohodnutej dodacej adrese.

Ak z nejakého dôvodu sme nemohli splniť termín dodania, budeme vás o tejto okolnosti informovať a dáme vám možnosť pokračovať v nákupe stanovením nového dátumu dodania alebo zrušením objednávky s úplným vrátením zaplatenej ceny. , Majte na pamäti, že v každom prípade nedoručíme v nedeľu.

Môžete požiadať o doručenie položiek na inú adresu a na inú osobu, než je tá, ktorá podpisuje objednávku, pokiaľ sa dodacia adresa nachádza v rámci nášho rozsahu dodávky. Objednávky nebudú doručené v poštových schránkach, Ceuta alebo Melilla. V záujme optimalizácie dodávky ďakujeme, že ste uviedli adresu, na ktorej je možné objednávku doručiť v rámci bežných pracovných hodín.

Náklad pochádzajúci zo zásielok zakúpených položiek sa prejaví v poslednom okamihu nákupu a bude závisieť od zvolenej, naliehavej alebo normálnej formy a miesta určenia. Ak chcete poznať typy dodávok, ktoré ponúkame, náklady a termíny, môžete sledovať tento odkaz .

FUNIDELIA si vyhradzuje právo na zmenu druhu zásielky a spoločnosti, pre ktorú je zásielka vyhotovená, bez ohľadu na to, čo je uvedené na týchto stránkach, a za predpokladu, že nespôsobí zjavné škody pre zákazníka.

Ak niektorý z požadovaných produktov momentálne nie je na sklade v našom sklade, je možné, že sa zásielka oneskorí, ale vždy budete informovaní v čase uskutočnenia nákupu a bude špecifikovaná dodacia lehota uvedeného produktu. vo vašom súbore.

Nemožnosť doručenia

Doručenie tovaru sa uskutoční na Vami určenej adrese. V prípade neprítomnosti príjemcu v čase dodávky zanechá dopravca potvrdenie o tom, ako postupovať pri vybavovaní novej dodávky. Normálne vás tiež kontaktujú telefonicky.

FUNIDELIA sprístupní klientovi všetky údaje o jeho zásielke, tj číslo sledovania a agentúru, prostredníctvom ktorej príde, aby ste ich mohli kontaktovať a kedykoľvek vedieť, kde sa nachádzate vaša objednávka

V prípade, že uplynulo 15 dní od chvíle, keď je vaša objednávka k dispozícii na doručenie, objednávka nebola doručená z dôvodu, ktorý nemožno pripísať nám, budeme rozumieť, že chcete odstúpiť od zmluvy a budeme ju považovať za vyriešenú. V dôsledku ukončenia zmluvy vrátime všetky platby, ktoré ste dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z výberu spôsobu doručenia, ktorý sa líši od lacnejšieho spôsobu doručenia). bežné, ktoré ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade maximálne do 14 dní odo dňa, kedy považujeme zmluvu za ukončenú. Vezmite prosím na vedomie, že preprava odvodená z riešenia môže mať ďalšie náklady, a preto sme oprávnení preniesť príslušné náklady.

Všetky ceny sú uvedené v eurách (€) a zahŕňajú dane. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu a možné poplatky za správu, ktoré sa pripočítajú k celkovej dlžnej sume. Zverejnené ceny a ponuky sú platné okrem typografických chýb, ukončenia propagácie, rozpadu zásob alebo technických incidentov.

FUNIGLOBÁLNY ROZVOJ S.L. si vyhradzuje právo na zmenu produktov, propagačných akcií, obchodných podmienok a cien kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka. Položky budú fakturované na základe sadzieb platných v čase, keď je objednávka zaregistrovaná, v závislosti od dostupnosti k tomuto dátumu.

Produkty budú zaplatené vopred pomocou služby PayPal, kreditnou alebo debetnou kartou alebo prevodom.

Po výbere všetkých položiek, ktoré chcete kúpiť, sa tieto položky pridajú do košíka a ďalším krokom bude spracovanie objednávky a vykonanie platby. Ak to chcete urobiť, musíte postupovať podľa krokov procesu nákupu, vyplnenia alebo kontroly informácií požadovaných v každom kroku. Počas procesu nákupu, pred vykonaním platby, môžete tiež upraviť údaje svojej objednávky. Okrem toho, ak ste registrovaným používateľom, máte podrobnosti o všetkých objednávkach zadaných v časti Môj účet.

Kliknutím na možnosť Potvrdiť a zaplatiť potvrdzujete, že kreditná karta je vaša alebo že ste oprávneným držiteľom karty.

Aby sa minimalizovalo riziko neoprávneného prístupu, informácie o vašej kreditnej karte sa zašifrujú. Kreditné karty budú podliehať kontrole a schváleniu vydávajúcim subjektom, ale ak uvedený subjekt neautorizuje platbu, nebudeme zodpovední za žiadne oneskorenie alebo nedodanie a nebudeme môcť s vami uzavrieť žiadnu zmluvu.

FUNIDELIA si vyhradzuje právo na zmenu platobných metód tak, aby bola schopná vytvoriť nové alebo vylúčiť akékoľvek z existujúcich, bez toho, aby užívateľ / klient spoločnosti FUNIDELIA mohol z tohto dôvodu uplatniť nároky. Ak však zmena v spôsobe platby ovplyvní už vykonanú objednávku, kontaktovali by sme zákazníka, aby ju informoval o uvedenej zmene, a ak to považuje za vhodné, ponúka možnosť zrušiť objednávku.

FUNIDELIA si vyhradzuje právo overiť osobné údaje poskytnuté zákazníkom a prijať opatrenia, ktoré považuje za vhodné (vrátane zrušenia objednávky) tak, aby bol zakúpený tovar dodaný v súlade s údajmi uvedenými v objednávke.

Ak chcete poznať spôsoby platby, ktoré prijala spoločnosť Funidelia, môžete navštíviť tento odkaz .

Právo na odstúpenie od zmluvy

Užívateľ uznal právo na odstúpenie od nákupu uskutočneného prostredníctvom Webovej stránky www.funidelia.sk, ktorý je schopný vrátiť produkt, ak nie je spokojný, v maximálnej lehote štrnástich (14) kalendárnych dní. odo dňa, keď ste vy alebo tretia strana, ktorú ste uviedli, iný ako dopravca, získali hmotné vlastníctvo tovaru.

Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte o tom informovať FUNIGLOBÁLNY ROZVOJ S.L. Calle Alfonso I 17, 5. poschodie, kancelária 5.2. 50003, Zaragoza - Španielsko alebo písomne ​​nám prostredníctvom nášho kontaktného formulára vaše rozhodnutie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom jednoznačné vyhlásenie (napríklad list zaslaný poštou alebo e-mailom prostredníctvom formulára). Môžete použiť tento model formulára na odstúpenie od zmluvy , hoci jeho použitie nie je povinné , Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak sa oznámenie týkajúce sa uplatnenia tohto práva zašle skôr, ako uplynie príslušné obdobie (14 kalendárnych dní).

Dôsledky stiahnutia:

V prípade odstúpenia z vašej strany, vrátime vám všetky platby prijaté od vás, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z výberu spôsobu doručenia, ktorý sa líši od menej drahé na bežné dodanie, ktoré ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď sme informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy a za predpokladu, že ste už predtým dostali tovar alebo výrobky podliehajúce odstúpeniu. Pokračujeme v uskutočňovaní uvedenej úhrady rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri počiatočnej transakcii, pokiaľ ste výslovne neuviedli inak; V žiadnom prípade vám v dôsledku refundácie nevzniknú žiadne výdavky.

Vrátenie prostriedkov si môžeme ponechať, kým nedostaneme tovar alebo kým nepredložíte dôkaz o vrátení tovaru, v závislosti od toho, ktorá podmienka je splnená ako prvá.

Musíte vrátiť tovar spoločnosti FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. / LOGISFASHION, Calle Matabueyes s / n, Polígono Industrial La Quinta, R2, 19171, Cabanillas del Campo (Guadalajara), Španielsko bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátum, kedy oznámite svoje rozhodnutie o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za splnenú, ak tovar vrátite pred uplynutím tejto lehoty. Spiatočné náklady na prepravu znáša zákazník.

Budete zodpovední za zníženie hodnoty aktív v dôsledku manipulácie, ktorá nie je potrebná na zistenie povahy, vlastností a činnosti tovaru.

Ako určujeme zníženie hodnoty tovaru

S cieľom zistiť povahu, vlastnosti a fungovanie tovaru budete manipulovať a prehliadať tovar (i) s náležitou starostlivosťou a (ii) rovnakým spôsobom ako v obchode. Akákoľvek manipulácia alebo kontrola tovaru, ktorá je nadmerná, môže mať za následok zníženie hodnoty tovaru, a preto budeme oprávnení vykonať príslušné odpočítanie vrátením prijatej platby. Zníženie hodnoty určíme od prípadu k prípadu. Balenie môžete otvoriť a skontrolovať textílie a farby tovaru s náležitou starostlivosťou za predpokladu, že otvor je urobený bez porušenia obalu. Ak je škatuľka poškodená, pochopíme, že hodnota tovaru sa znížila. Pripomíname vám, že pokiaľ ste vo vašom vlastníctve a kým nám ich nevrátite, budete zodpovední za tovar, a preto zodpovedáte za všetky škody, ktoré sa na nich vyskytnú.

Spoločné ustanovenia

Nebudete mať právo odstúpiť od zmluvy, ktorej účelom je dodanie niektorého z nasledujúcich produktov:

 • Vlastné alebo vlastné výrobky
 • Tovar zapečatený zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ktorý bol po dodaní zapečatený

Vaše právo na odstúpenie od zmluvy sa bude vzťahovať výlučne na výrobky, ktoré sa vracajú za rovnakých podmienok, za akých ste ich dostali. Žiadna náhrada sa nevracia, ak sa výrobok použil po samotnom otvorení produktu, ktorý nie je v rovnakých podmienkach, v akom bol dodaný alebo ktorý utrpel akékoľvek poškodenie, preto musíte byť opatrní pri / produkt (-y), kým sú v držbe.

Po preskúmaní článku vás budeme informovať, či máte nárok na vrátenie vyplatených súm. Prepravné sa uhradí iba vtedy, keď sa uplatní právo na odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote a všetky položky, ktoré tvoria predmetný príkaz, sa vrátia. V prípade, že dôjde k chybe v obsahu vráteného balíka, ktorý nemožno pripísať spoločnosti Funidelia, budeme oprávnení preniesť príslušné náklady v prípade, že je možné riadiť vrátenie balíka do vašej pozornosti. Práva a konania uznané v súčasných právnych predpisoch sú v každom prípade bezpečné.

Vrátenie vadných výrobkov

S naším popredajným servisom sa snažíme našim zákazníkom ponúknuť rýchlu a efektívnu pozornosť, aby sme vyriešili akýkoľvek problém s našimi položkami alebo zásielkami.

Ak zistíte akékoľvek poškodenie v čase dodávky, okamžite nás kontaktujte poštou alebo po dvoch (2) pracovných dňoch od prijatia produktu, nebudú akceptované žiadne nároky súvisiace s prepravou.

V prípadoch, keď si myslíte, že v čase dodania produkt nespĺňa podmienky stanovené v zmluve, musíte nás okamžite kontaktovať prostredníctvom našich kontaktných kanálov poskytujúcich údaje o produkte. ako aj škodu, ktorú utrpí.

Vrátime sa k opatrnosti, aby ste vrátený produkt skontrolovali a v primeranej lehote vás upozorníme e-mailom, či je vrátenie alebo výmena produktu primeraná. Vrátenie alebo výmena položky bude vykonaná čo najskôr av každom prípade do 14 dní od dátumu, kedy vám pošleme e-mail s potvrdením, že vrátenie alebo výmena nevyhovujúcej položky je primeraná.

Sumy zaplatené za produkty, ktoré sa vrátia v dôsledku chyby alebo chyby, ak skutočne existujú, sa uhradia v plnej výške vrátane nákladov na doručenie, ktoré vznikli pri doručení položky, a nákladov, ktoré ste nám vynaložili, aby ste nám ich vrátili. us. Vrátenie platby sa uskutoční rovnakým spôsobom, aký sa použil na zaplatenie nákupu.

Zákazníci budú mať úžitok zo záruky poskytovanej rôznymi výrobcami každej položky. V prípade, že článok nebude mať tento dokument, stačí si ponechať kúpnu faktúru v súlade so zákonom 23/2003 z 10. júla o zárukách pri predaji spotrebného tovaru. Poškodenie spôsobené nesprávnym použitím alebo manipuláciou s výrobkom alebo opotrebením spôsobeným bežným používaním produktu nie je zahrnuté do tejto záruky.

V prípade vadného produktu bude spoločnosť Funidelia podľa potreby postupovať pri oprave, výmene, znížení ceny alebo ukončení zmluvy, procedúrach, ktoré budú pre spotrebiteľa a používateľa bezplatné. Funidelia zareaguje na každé porušenie zhody, ktoré sa prejaví do dvoch rokov od dodania. Spotrebiteľ a užívateľ musia informovať Funideliu o nesúlade do dvoch mesiacov od jeho zistenia.

Záruka stráca platnosť v prípade porúch alebo poškodenia spôsobených vonkajšími faktormi, nehodami, najmä elektrickými nehodami, opotrebením, inštaláciou a používaním, ktoré nie sú v súlade s pokynmi dodávateľa.

Záruka sa nevzťahuje ani na výrobky upravené alebo opravené zákazníkom alebo inou osobou, ktorá nie je dodávateľom oprávnená.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí o informácie nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho Centrum podpory .

Zodpovednosť spoločnosti FUNIDELIA vo vzťahu k akémukoľvek produktu zakúpenému na www.funidelia.sk bude v každom prípade prísne obmedzená na kúpnu cenu uvedeného produktu a nebude ohrozená jednoduchými chybami alebo opomenutiami, ku ktorým mohlo dôjsť, ak boli pri prezentácii výrobkov prijaté všetky potrebné bezpečnostné opatrenia.

FUNIDELIA nezodpovedá za škody, bez ohľadu na ich povahu, materiálne aj nemateriálne alebo telesné, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym použitím alebo použitím predávaných výrobkov. To isté platí pre prípadné zmeny na výrobkoch vykonané dodávateľmi.

FUNIDELIA nemôže byť braný na zodpovednosť klienta alebo tretej strany za nepriame škody, prevádzkové straty alebo ušlé zisky, ktoré sa vyskytnú akýmkoľvek spôsobom, aj keď uvedené škody, straty alebo škody boli predvídateľné spoločnosťou FUNIDELIA alebo ak bola stanovená ich prípadná možnosť podľa vašich vedomostí

Ustanovenia tohto článku neovplyvnia vaše práva uznané zákonom ako spotrebiteľ ani vaše právo na odstúpenie od zmluvy.

Podmienky používania webovej stránky uvedené v týchto podmienkach predaja, ako aj vzťahy medzi používateľom a spoločnosťou FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. sa budú riadiť a interpretovať v súlade so španielskymi zákonmi. Na vyriešenie akéhokoľvek konfliktu, ktorý môže nastať, je užívateľ a FUNIGLOBÁLNY ROZVOJ S.L. výslovne podliehajú jurisdikcii a jurisdikcii španielskych súdov a tribunálov, pričom sa výslovne zriekajú akejkoľvek inej jurisdikcie, ktorá sa na ne môže vzťahovať.

V súlade s nariadením EÚ č. 524/2013 vás informujeme, že máte právo požiadať o mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov s nami prostredníctvom internetovej adresy http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Prvky tejto webovej stránky sú navrhnuté tak, aby ponúkali predaj produktov identifikovaných spoločnosťou FUNIDELIA.

FUNIGLOBÁLNY ROZVOJ S.L. sám alebo ako postupník je vlastníkom všetkých práv duševného a priemyselného vlastníctva svojej webovej stránky, ako aj prvkov v nej obsiahnutých (napríklad obrázky, zvuk, zvuk, video, softvér alebo texty, ochranné známky alebo logá, farebné kombinácie, štruktúra a dizajn, výber použitých materiálov, počítačové programy potrebné na jeho prevádzku, prístup a používanie atď.), ktoré vlastní spoločnosť FUNIGLOBAL DEVELOPMENT SL alebo jej poskytovateľov licencií.

Zákazníkom a používateľom sa odporúča, aby práva spoločnosti FUNIDELIA na obsah, dizajn a zdrojový kód tejto webovej stránky boli chránené súčasnými španielskymi a medzinárodnými právnymi predpismi týkajúcimi sa duševného a priemyselného vlastníctva.

Ochranná známka ® Fidelidelia je registrovaná.

Podobne a bez ohľadu na predchádzajúce skutočnosti sa obsah tejto webovej stránky považuje za počítačový program, a preto sa na ňu vzťahujú všetky platné právne predpisy Španielska a Európskeho spoločenstva.

Reprodukcia, distribúcia a verejná komunikácia, vrátane spôsobu jej sprístupnenia, celého obsahu alebo časti obsahu tejto webovej stránky na komerčné účely, na akomkoľvek médiu a akýmikoľvek technickými prostriedkami, sú výslovne zakázané. bez povolenia spoločnosti FUNIGLOBAL DEVELOPMENT SL. Všetky práva vyhradené.

Rovnako je prísne zakázané kopírovanie, rozmnožovanie, prispôsobovanie, úprava, distribúcia, komercializácia, verejná komunikácia a / alebo akékoľvek iné konanie, ktoré zahŕňa porušenie súčasných španielskych právnych predpisov a / alebo intervencie v záležitostiach duševného a / alebo priemyselného vlastníctva. , ako aj použitie obsahu webu, ak nie je s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom spoločnosti FUNIDELIA.

FUNIDELIA informuje, že neudeľuje žiadnu implicitnú licenciu alebo oprávnenie na práva duševného a / alebo priemyselného vlastníctva alebo na akékoľvek iné práva alebo vlastnícke práva, priamo alebo nepriamo spojené s obsahom zahrnutým na jeho webovej stránke www.funidelia.sk

USER sa zaväzuje, že bude rešpektovať práva duševného a priemyselného vlastníctva vo vlastníctve FUNIGLOBAL DEVELOPMENT SL. Môžete si prezerať prvky portálu a dokonca ich vytlačiť, kopírovať a uložiť na pevný disk vášho počítača alebo akúkoľvek inú poskytnutú fyzickú podporu a keď, výlučne a výhradne, na osobné a súkromné ​​použitie. UŽÍVATEĽ musí odstrániť, pozmeniť, obísť alebo manipulovať s akýmkoľvek ochranným zariadením alebo bezpečnostným systémom, ktorý bol nainštalovaný na stránkach FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L.

Užívateľ musí vždy rešpektovať podmienky stanovené webovou stránkou.

Používateľ bude používať web dôsledne a preberá akúkoľvek zodpovednosť, ktorá môže vyplynúť z porušenia zmluvných podmienok.

Užívateľ nesmie používať webovú stránku na prenos, ukladanie, šírenie, propagáciu alebo distribúciu údajov alebo obsahu, ktoré sú nosičmi vírusov alebo iného počítačového kódu, súborov alebo programov určených na prerušenie, zničenie alebo narušenie činnosti ktoréhokoľvek programu. alebo počítačové alebo telekomunikačné zariadenie.

Platné nariadenia vyžadujú, aby časť informácií alebo správ, ktoré sme vám zaslali, bola písomná. Pri používaní webovej stránky www.funidelia.sk . Súhlasíte s tým, že väčšina komunikácií s nami je elektronická.

Budeme vás kontaktovať e-mailom.

Na zmluvné účely súhlasíte s použitím tohto elektronického komunikačného prostriedku a beriete na vedomie, že každá zmluva, oznámenie, informácie a iná komunikácia, ktorú vám posielame elektronicky, spĺňa zákonné požiadavky písomnej formy. Táto podmienka neovplyvní vaše práva uznané zákonom.

Upozornenia, ktoré nám pošlete, musia byť zaslané prostredníctvom nášho Centro de Podpora.

Rozumie sa, že oznámenia boli prijaté a boli správne vykonané súčasne s ich uverejnením na našej webovej stránke, 24 hodín po odoslaní e-mailu alebo tri dni po dátume odoslania akejkoľvek zásielky. písmeno. Na preukázanie toho, že oznámenie bolo podané, stačí v prípade listu dokázať, že mal správnu adresu, bolo riadne zapečatené a že bolo riadne doručené poštou alebo v poštovej schránke a v prípade e-mailu. , ktorá bola odoslaná na e-mailovú adresu uvedenú príjemcom.

FUNIGLOBÁLNY ROZVOJ S.L. je v súlade s usmerneniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679) a iných platných nariadení a zabezpečuje správne používanie a spracovanie osobných údajov používateľa.

Aby to urobil spolu s každým formulárom na zhromažďovanie osobných údajov v službách, ktoré môže užívateľ požadovať od mena spoločnosti, ktorá vytvorila webovú stránku, bude informovať používateľa o existencii a prijatí konkrétnych podmienok uvedených v zaobchádzanie s vašimi údajmi v každom prípade, informovanie vás o zodpovednosti vytvoreného súboru, adrese zodpovednej osoby, možnosti uplatnenia vašich práv na prístup, opravu, zrušenie alebo námietku, účel zaobchádzania a prípadná komunikácia s tretími stranami ,

Podobne aj FUNIGLOBÁLNY ROZVOJ S.L. tvorca webovej stránky informuje, že je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/31 / ES, a bude vždy požadovať súhlas používateľa so spracovaním ich e-mailu na komerčné účely.

Viac informácií nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov .

FUNIGLOBÁLNY ROZVOJ S.L. si vyhradzuje právo odmietnuť alebo odobrať prístup na portál a / alebo ponúkané služby bez predchádzajúceho upozornenia na svoju vlastnú žiadosť alebo od tretej strany tým používateľom, ktorí porušia Podmienky používania portálu.

FUNIGLOBÁLNY ROZVOJ S.L. bude sa snažiť porušovať Podmienky používania portálu, ako aj akékoľvek nesprávne používanie svojho portálu pri všetkých občianskych a trestných konaniach, ktoré môžu byť v súlade so zákonom.

FUNIGLOBÁLNY ROZVOJ S.L. si vyhradzuje právo vykonať bez predchádzajúceho upozornenia zmeny, ktoré považuje za vhodné na svojej webovej stránke, aby mohol zmeniť, vymazať alebo pridať tak obsah a služby, ktoré poskytuje, ako aj spôsob ich prezentácie alebo umiestnenia, ako aj vo všeobecných podmienkach nájmu určeného tu.

FUNIGLOBÁLNY ROZVOJ S.L. nezodpovedá za zneužitie obsahu svojej webovej stránky, pričom je výhradnou zodpovednosťou osoby, ktorá k nim pristupuje alebo ich používa.

V prípade, že www.funidelia.sk odkazy alebo hypertextové odkazy na iné internetové stránky, FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. tvorca webovej stránky nebude vykonávať žiadnu kontrolu nad uvedenými stránkami a obsahom. V žiadnom prípade FUNIGLOBÁLNY ROZVOJ S.L. tvorca webovej stránky nepreberá zodpovednosť za obsah žiadneho odkazu patriaceho na webovú stránku tretej strany ani nezaručuje technickú dostupnosť, kvalitu, spoľahlivosť, presnosť, šírku, pravdivosť, platnosť a ústavnosť akýchkoľvek materiálov alebo informácií obsiahnutých v týchto hypertextových odkazoch. alebo iné internetové stránky. Podobne zahrnutie týchto externých spojení nebude znamenať žiadny typ združovania, zlúčenia alebo účasti s prepojenými subjektmi.

Vaše pripomienky a návrhy budú dobre prijaté. Pošlite nám takéto komentáre alebo návrhy prostredníctvom nášho kontaktného formulára .

Top